Stoutenburglezing: Sabbat - ophouden om te herstellen

Informatie

Sabbat: ophouden om te herstellen
In de 40-dagentijd van dit jaar begeleidde Franck Ploum het zogenaamde triduüm voor de Broeders van Huijbergen en de Huijberg. Thema van deze drie dagen was ‘Ecologische bekering’. Op de dinsdagochtend bracht hij het begrip ‘Sabbat’ te berde, en de invulling daarvan maakte dat de Huijbergiers bij het middageten geïnspireerd waren: hier komt een onderwerp aan bod waar we in ons zoeken naar ‘groen en duurzaam leven’ door gevoed kunnen worden. Dus daarom nu zijn verhaal, in een andere context, maar hopelijk voor velen iets om door bewogen te worden en in beweging (of juist tot stilstaan…) te komen.

Franck zelf schrijft als inleiding op zijn verhaal:
‘Heelheid van de schepping’ was ooit de motivatie om vanuit franciscaans perspectief het milieuproject Stoutenburg te starten. Het ging om een heelheid die binnen het conciliair proces van toen nauw verbonden was met inzet voor vrede en gerechtigheid.
Met de wereldwijde klimaatcrisis aan onze voordeur, vragen de begrippen heelheid, vrede en gerechtigheid opnieuw onze aandacht. En juist binnen de klimaatcrisis zijn ze ook nog eens onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat vraagt om het opnieuw laden van deze woorden vanuit de ecologische vragen van onze tijd.
Een tweede centraal begrip uit de motivatie van Stoutenburg was ‘schepping’. Wanneer wij waarde toekennen aan de natuur en die waarde verbinden met God of het goddelijke, dan spreken we vanuit bijbels perspectief over schepping. Die schepping is niet iets waartoe wij ons moeten verhouden maar is op de eerste plaats het geheel waarmee wij ten diepste verbonden zijn. Die verbondenheid wordt niet altijd beleefd en ervaren en dan ontstaan er breuken. Om die breuken te helen introduceert het bijbels verhaal de sabbat!

Franck Ploum

Waar: De Huijberg, Boomstraat 7, ontvangstzaal

Wanneer: zondag 29 september, 14.00 uur

Kosten: vrije gift

Wil je een donatie doen?

Je kunt zelf bepalen hoeveel